5%
na pierwsze zakupy
z kodem emspot
Dowiedz się więcej
2022.03.21

Digitalizacja czy deforestacja?
Elektroniczne systemy zarządzania projektami.

Tech

Digitalizacja czy deforestacja?
Elektroniczne systemy zarządzania projektami.Dla wielu może być szokujące albo przynajmniej zastanawiające to zestawienie.  Gdzie cyfryzacja, a gdzie wylesianie terenów? Jaki związek kryje się pomiędzy tak  odległymi od siebie dziedzinami? Znowu i tym razem, rzeczy są ze sobą powiązane.  Bardzo cienkimi nitkami, ale jednak tak.


Niebezpieczeństwa deforestacjiZ deforestacją mamy do czynienia za sprawą czynników naturalnych, pogodowych,  klimatycznych, jak również - a może przede wszystkim - w wyniku niezrównoważonej gospodarki.

Zmniejszanie leśnych areałów dzieje się wskutek np. naturalnych kataklizmów, jak pożary,  ale zwykle jest rezultatem antropopresji czyli nadmiernej eksploatacji lasów orazv zanieczyszczania środowiska. Prowadzić to może do poważnych zaburzeń obiegu wody,  wywoływać powodzie bądź susze, powodować degeneracyjne zmiany rzeźby terenu pod  wpływem osunięć gruntu i lawin błotnych.

Deforestacji towarzyszy niszczenie naturalnych siedlisk licznych gatunków ssaków i  ptaków, przez co zmniejsza się ich populacja, często aż do wymarcia.  Choć człowiek stoi za wylesianiem, poszkodowani są również ludzie. Dla milionów osób las  jest środowiskiem do życia (m.in. dla Pigmejów). Nie zapominajmy, że lasy nazywa się  “Płucami Ziemi”, gdyż stanowią rezerwuar dla dwutlenku węgla, który przetwarzają na tlen.

Z danych Global Forest Watch wynika, że w 2020 roku w strefie tropikalnej poddano wycince  blisko 12,2 mln hektarów terenów leśnych, z czego ponad 1/3 to lasy pierwotne. Eksperci obliczyli,  że w przypadku lasów pierwotnych emisja dwutlenku węgla związana z deforestacją wyniosła 2,64  miliardów ton, czyli tyle, ile by wyemitowało 570 milionów samochodów spalinowych przez rok.

Pamiętajmy też o eksploatacji lasów pod kątem produkcji papieru. Do wyprodukowania tony papieru  potrzeba aż 17 drzew, które by osiągnąć odpowiednią do wycinki wielkość, muszą rosnąć około 8 lat.


Digitalizacja i elektroniczny obieg dokumentówTu płynnie przechodzimy do drugiego zagadnienia, do digitalizacji.  Wiele firm (w tym nasz partner, Enovatio) przekonująco namawia do odchodzenia  od papierowego obiegu dokumentów na rzecz elektronicznego. Korzyści -  jak się okazuje - jest dużo więcej niż tylko ochrona drzewostanu.

Elektroniczny  obieg jest bezpieczniejszy, zapobiega wyciekowi poufnych danych, archiwizacja  jest prostsza i nie wymaga dedykowanej przestrzeni w biurze jak to się działo w  przypadku archiwów dokumentów papierowych.

(Więcej w artykule: Upraszczamy świat)

Elektroniczne systemy zarządzania


Szczególnie interesujące dla przedsiębiorców i ich pracowników  (ekip wykonawczych, zespółów projektowych) są rozwiązania systemowe  do nadzorowania projektów i budżetu.

Na przykładzie systemu Enovatio przybliżymy benefity płynące z cyfrowych  rozwiązań i elektronicznych systemów zarządzania projektami i budżetem.

Podstawowe zalety:

 • prosty i przejrzysty sposób licencjonowania
 • kreator procesów do samodzielnego konfigurowania
 • integracja z innymi systemami (np. z księgowością)
 • instalacja w cloud lub na serwerach Klienta
 • możliwość wieloosobowej pracy zdalnej

Klienci sięgają po systemowe rozwiązania najczęściej, gdy zauważają słabą  skuteczność dotychczasowych procedur.

Kiedy “excel nie wystarcza”,  gdy w projektach pojawia się chaos, komunikacja jest słaba, zaangażowanie  zespołu niezadowalające, a praca mało efektywna z powodu niezrozumienia priorytetów  wyznaczonych zadań. Dodatkowo kadra menedżerska wyraża potrzebę większej kontroli  nad projektami, transparencję przebiegu prac i zgodności z założonym budżetem.

Tu jesteśmy blisko zagadnienia coraz ważniejszego w dzisiejszych czasach,  które charakteryzują się znaczną dynamiką zmian. Chodzi o zarządzanie ryzykiem  i możliwość szybkiego reagowania na nieplanowane zaburzenia w realizacji projektu zgodnie z budżetem.

Elektroniczne systemy zarządzania projektami umożliwiają takie monitorowanie przebiegu  prac, przez co dają kadrze menedżerskiej szansę reagowania na problemy  we właściwym czasie, kiedy nie jest ‘za późno’.

Jak wygląda elektroniczne zarządzanie
‘oczami szefa’?Pokażemy to w kilku prostych krokach:

Krok 1 :
wybieramy osoby i przydzielamy zadania; rozpoczyna się  komunikacja członków zespołu i kadry zarządzającej wewnątrz systemu;  uruchamiane są alerty i powiadomienia

Krok 2 :
określamy zakres odpowiedzialności pracowników; udostępniony  zostaje podgląd do monitorowania postępu prac przez przełożonych

Krok 3 :
wyznaczamy ramy czasowe projektu, podział na etapy od startu  do finiszu; włączenie narzędzia do kontroli statusu prac - terminowości  wykonywania zadań (diagram Gantta)

Krok 4 :
wskazujemy priorytety, kategorie “zadań” i “pod-zadań”

Krok 5 :
korzystamy na bieżąco z dokumentacji, na poziomie projektu  i pojedynczego zadania; archiwizacja z łatwym dostępem do różnych wersji  powstających w trakcie realizacji

Krok 6 :
wprowadzamy do systemu informacje budżetowe; pozwala to na  sprawną kontrolę zamówień i faktur, czy realizacja jest zgodna ze wstępnymi  założeniami budżetowymi i czy wymagana jest np. ich korekta

Krok 7 :
monitorujemy sprawozdania i raporty projektowe; mamy szybki wgląd  w aktualne rezultaty prac poszczególnych osób zaangażowanych w projekt,  od początku do samego końca projektu


Cyfrowy ładW najprostszych słowach, elektroniczny system zarządzania projektami pozwala  wprowadzić do procesu ład i porządek. Jasne jest, kto za co jest odpowiedzialny,  i czy prace posuwają się w zgodzie z harmonogramem oraz budżetem.
System łatwo zintegrować z systemem księgowym dla lepszej kontroli finansów.

Możemy stwierdzić, że korzyści z systemu czerpią zarówno wykonawcy jak i kadra zarządzająca.

Zespół projektowy

 • dostaje przejrzyste i intuicyjne w obsłudze narzędzie do komunikacji wewnętrznej  – jeden scentralizowany system
 • ma usprawnione planowanie i rozliczanie etapów prac
 • poprawia swoją efektywność (m.in. alerty i przypomnienia)
 • korzysta z jednego kanału informacyjnego do współpracy wielu osób przy projekcie
 • ma gromadzone informacje o projekcie w dedykowanych archiwach w systemie

Kadra zarządzająca projektem

 • ma przejrzysty obraz postępu prac, rzeczywisty status projektu i budżet
 • ma wgląd w zbiory danych, co ułatwia prowadzenie projektu i  procesy decyzyjne w jego trakcie
 • posiada zdalny dostęp do dokumentacji projektu niezależnie od aktualnego  miejsca przebywania ani od pory (np. będąc w podróży)
 • uzyskuje większy wpływ na rentowność I optymalizację wydatków
 • korzysta z automatyzacji wielu czynności, np. przeliczników ilości godzin dotyczących  zasobów osobowych i materialnych oraz automatycznych powiadomień wysyłanych do pracowników
 • monitoruje zadania np. przy użyciu procentowych wskaźników umieszczanych  obok rzeczy do wykonania
 • kontroluje ewentualne ryzyko opóźnień i niedoszacowanie budżetu

Na koniec zadajmy sobie dwa pytania.

Czy wyobrażamy sobie dzisiaj realizację  skomplikowanego projektu w oparciu o papierowy obieg dokumentów i wielokanałową  komunikację z zespołem wykonawczym?

Czy przy rozproszonym raportowaniu da się  prowadzić projekt według założeń budżetowych i efektywnie monitorować rzeczywisty status prac?

Odpowiedź brzmi: Raczej nie. To się wydaje niemożliwe, niepotrzebne i nazwijmy po  imieniu: ‘przestarzałe’. Poza tym, przecież szkoda papieru!

Dlatego, konkludując, po pierwsze powiedzmy ‘Nie’ chaotycznej deforestacji,  która poważnie zagraża Ziemi i wszelkim jej formom życia.

Po drugie zdecydujmy się na optymistyczne ‘Tak’ dla digitalizacji, która usprawnia  procesy w instytucjach, strukturalizuje działania dając obietnicę większego komfortu,  jakości i porządku.

Upraszczanie życia w biznesie ma swoją cenę, profesjonalne systemy zarządzania  projektami nie są z reguły darmowe
( uwaga! demo od Enovatio dostępne za darmo >>>  www.enovatio.com/formularz-kontaktowy ),
ale korzyści są ogromne, a nakłady zwracają się szybko, zwłaszcza w dobie  pracy zdalnej i hybrydowej.


Powrót


Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym doradcą.
Możesz również wypełnić
formularz kontaktowy.
Skontaktuj się z nami.


* Wpisz poprawne dane
* Wpisz poprawne dane
* Wpisz poprawne dane
* Wpisz poprawne dane
* Wpisz poprawne dane
* Wysyłając wiadomość, wyrażasz zgodę   na przetwarzanie danych osobowych w celu odpowiedzi   na Twojego e-maila, lub w celach marketingowych,  jeśli będzie wymagała tego odpowiedź.   Zgodę możesz w każdej chwili wycofać,   a szczegóły związane z przetwarzaniem   Twoich danych osobowych znajdziesz w   polityce prywatności.


Twoja wiadomość została wysłana.
Czekaj na kontakt od nas.Zapisz się do newslettera i zainspiruj się

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę  na przesyłanie Ci informacji o nowościach,  promocjach, produktach i usługach Marcovej.  Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły  związane z przetwarzaniem Twoich danych  osobowych znajdziesz w  polityce prywatności.

Adres firmy

ul. Wolności 3
05-091 Ząbki


Kontakt

t.: +48 22 510 11 99
marcova@marcova.plSocial media© 2022 Marcova Biznes Sp. z o.o. (dawniej Marcova Sp z o.o. Sp. komandytowa)